Tag: ufabet เว็บไหนแตกดี

วัดสาครบุรี  หรือวัดใหญ่จอมปราสาท  จังหวัดสมุทรสาคร

    ที่จังหวัดสมุทรสาครมีวัดพระอารามหลวงแห่งหนึ่งซึ่งมีอายุเก่าแก่เกินกว่า 400 ปีมาแล้วโดยวัดแห่งนี้อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดสมุทรสาคร   สถานที่ท่องเที่ยวอยากจะไปเยี่ยมชมวัดอารามหลวงที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครนั้นสามารถเดินทางไปได้ที่ตำบลท่าจีน โดยตรงวัดจะอยู่ตรงบริเวณซอยท่าจีนซอย 1 ถนนพระรามที่ 2   ซึ่ง วัดแห่งนี้นั้นว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  โดยวัดที่เรากำลังมีการพูดถึงมีชื่อเรียกว่าวัดสาครบุรีหรือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านยังคงเรียกขานเป็นชื่อเดิมนั่นก็คือวัดใหญ่จอมปราสาทนั่นเอง   สำหรับวัดแห่งนี้แต่เดิมไม่ได้ถูกตั้งชื่อไว้ว่าวัดสาครบุรีแต่หลังจากที่รัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนพระราชทานชื่อวัดให้ใหม่จึงมีการตั้งชื่อเป็นวัดสาครบุรีเพราะแต่เดิมนั้นชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าวัดใหญ่จอมปราสาทหรือไม่ก็เรียกเป็นวัดจอมปราสาทอย่างเดียว หรือบางคนก็เรียกเป็นหวัดใหญ่อย่างเดียวทำให้ในที่สุดนั้นรัชกาลที่ 5 ก็ได้มีการพระราชทานชื่อวัดให้ใหม่จะได้เรียกเหมือนกันนอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังเป็นที่จัดเก็บพระไตรปิฎกซึ่งมีจำนวนมากถึง 39 เล่มบรรจุเอาไว้ในตู้เก็บไว้ในอุโบสถอย่างดีเลยทีเดียว 

อ่านต่อ »