Tag: sa casino ฟรี300

ทัชมาฮาล สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศอินเดีย

      เมื่อพูดถึงทัสมาฮาร์นคงไม่มีใครไม่รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนั้นพากันชื่นชมว่ามีความงดงามเป็นอย่างมากและยังเป็นอนุสรณ์สถานที่พูดถึงเรื่องราวของความรักที่งดงาม  โดย ทัชมาฮาล ประเทศอินเดีย นั้นมีการสร้างเอาไว้ด้วยความสวยงาม ซึ่งถ้าหากเรามองเพียงภายนอกนั้นจะเห็นว่าทัชมาฮาลนั้นก็เหมือนกับมหาวิหารหรือประสาทที่ถูกสร้างมาจากหินอ่อนที่มีความงดงามมองไปแล้วเห็นแต่สีขาวที่บริสุทธิ์นั่นเอง        แต่ถ้าหากนักท่องเที่ยวศึกษาจริงๆแล้วจะรู้ว่าทัชมาฮาลนั้นสร้างขึ้นมาสำหรับการเป็นสุสานสำหรับพระมหาจักรพรรดิที่ได้เก็บศพของพระมเหสีของพระองค์เอาไว้ซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดิที่สร้างทัชมาฮาลนั่นก็คือสมเด็จพระจักรพรรดิโมกุนนั่นเองและมเหสีที่พระองค์รักมากถึงขนาดที่ต้องสร้างสุสานทัชมาฮาลให้นั่นก็คือพระนางมุมตัซมาฮาล        แน่นอนว่าในแต่ละปีนั้นผู้คนเดินทางไปเที่ยวที่ ทัชมาฮาล ประเทศอินเดีย เพื่อหวังจะไปชมความสวยงามของสุสานทัชมาฮาลซึ่งที่นี่ คือ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก   โดยทัชมาฮาลแห่งนี้นั้นได้มีการก่อสร้างมานานกว่า 20 ปีแล้วและยังคงความสวยงามเอาไว้ทั้งด้านนอก

อ่านต่อ »