Tag: Lake Resia ทะเลสาบแห่งประเทศอิตาลี

Lake Resia ทะเลสาบแห่งประเทศอิตาลี

    ในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีนั้น มีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่น่าสนใจไปเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยสถานทีท่องเที่ยวแห่งนี้นั้น มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน โดยเกิดขึ้นมาในช่วงประมาณการเกิดสงครามโลกครั้งที่สองกันเลยทีเดียว     สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากให้รู้จักและหากมีโอกาสก็อยากให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสกับความสวยงามและให้ลองไปท่องเที่ยวกันดูนั้น เรียกว่า ทะเลสาบ Resia  ซึ่งที่นี่ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนมักจะหาเวลาเดินทางมาเที่ยวกันเป็นประจำ         นอกจากสถานที่จะสวยงาม เงียบสงบ อากาศสดชื่น บรรยากาศจะดีมากแล้ว แต่เดิมเมื่อตอนที่เริ่มก่อตั้งสถานที่แห่งนี้ใหม่ใหม่นั้น ที่นี่ไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอย่างเช่นในปัจจุบันนี้  เพราะเมื่อก่อนนั้นความต้องการในการจัดเตรียมสถานที่แห่งนี้จริงจริงแล้วมีไว้เพื่อทำการสร้างทะเลสาบแห่งนี้เพื่อเอาไว้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับเอาไว้ใช้งานเพียงเท่านั้น        ทำให้ในตอนนั้นจึงได้มีการสร้างเป็นเขื่อนขึ้นมาเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ และใช้ในการผลิตไฟฟ้านั่นเอง แต่พอเกิดสงครามโลกเกิดขึ้น ทำให้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่

อ่านต่อ »