Tag: สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

  ปราสาทเขาพนมรุ้ง หากพูดสถาปัตยกรรมของประเทศไทยแล้ว บ้านเรามักจะได้รับศิลปะวัฒนธรรมในแต่ที่มารวมกันไว้ การผสมผสานวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมเหล่าเอาไว้ด้วยกัน เป็นความหลากหลาายที่รวมกันได้อย่างลงตัว บ้านเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เยอะพอสมควร ด้วยอารยธรรมของคนเขตในภูมิภาคนี้มีมากมาย เราจึงสามารถหารับชมความงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ ที่บรรพชนคนรุ่นก่อนได้เป็นผู้สรรค์สร้างให้ชนรุ่นหลังอย่างเราได้ยลโฉมอุทยานแห่งชาติปราสาทเขาพนมรุ้ง หรือ ปราสาทหินพนมรุ้งที่นี่เป็นอีกสถานที่นึงที่เปิดให้ประชาชนคนทั่วไปได้เข้าชมปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา มีถิ่นที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 หมู่บ้านดอนหนองแหน ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากในตัเมืองประมาณ 77 กิโลเมตรสถานที่โบราณแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดของภูเขาไฟสูง ที่สูงจากพื้นราบประมาณ 200 เมตร และสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 350 เมตร ปราสาทหินพนมรุ้งกำลังได้ถูกการพิจารณาจากองค์การยูเนสโก้ ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เช่นเดียวกัยกลุ่มปราสาทอื่นๆ ปราสาทเขาพนมรุ้งมีชื่อสียงเป็นอย่างมาก เป็

อ่านต่อ »