Tag: วัดใหญ่ทักขิณาราม

เดินทางไปไหว้พระที่ วัดใหญ่ทักขิณาราม  จังหวัดนครนายก 

         วัดใหญ่ทักขิณาราม  ตรงบริเวณริมแม่น้ำนครนายกซึ่งเป็นสถานที่ที่ร่มเย็นเนื่องจากว่าอากาศนั้นได้มีการพัดเอาความเย็นจากกระแสน้ำขึ้นมาบนบกที่ตำบลบ้านใหญ่ได้มีวัดเก่าแก่วัดหนึ่งซึ่งวัดแห่งนี้นั้นว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยกรุงธนบุรีแล้วโดยวัดแห่งนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าวัดใหญ่ทักขิณารามแต่โดยส่วนตัวแล้วชาวบ้านมักจะพากันเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดไหนเรานั่นเอง            ที่วัดใหญ่เราแห่งนี้เป็นวัดที่มีความสงบและมีความร่มรื่นเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีศิลปะการก่อสร้างโบสถ์และอุโบสถต่างๆที่มีความสวยงามและแปลกตาเพราะเป็นการนำเอาศิลปะทางฝั่งประเทศยุโรปมาผสมผสานกับศิลปะทางฝั่งของประเทศลาวแล้วมาสร้างเป็นโบสถ์ซึ่งค่อนข้างที่จะลงตัวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโบสถ์แห่งนี้มีความเก่าแก่เนื่องจากว่ามีอายุมาหลายร้อยปีแล้วโดยที่วัดใหญ่ทักขิณารามแห่งนี้นั้นว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นมาจากชนชาวลาวที่อพยพมาอยู่ในไทย           หลังจากที่คนลาวนั้นหนีสงครามกลางเมืองที่มีการช่วงชิงกันระหว่างหลวงพระบางกับเวียงจันทน์นั่นเอง  ดังนั้นเมื่อคนเราหนีสงครามมาจึงได้มาอาศัยอยู่ที่ตำบลบ้านใหญ่แห่งนี้และจึงช่วยกันส

อ่านต่อ »