Tag: ประเพณีที่เราควรรู้

ประเพณีแห่งน้ำใจ ประเพณีรับบัว ..โยนบัว    

ประเพณีรับบัว ..โยนบัว       ประเพณีรับบัว  โยนบัว ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มมาตั้งแต่ยุคสมัยใด  โดยประเพณีได้เริ่มมาจาก กลุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในอำเภอบางพลี มีน้ำใจให้กันในการแบ่งบันสิ่งของให้กัน  โดยประเพณีนี้มีการเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับประวัติของหลวงพ่อโต ซึ่งถ้าเคยอ่านประวัติของท่านจะทราบว่า หลวงพ่อโตท่านเป็นพี่น้องกับหลวงพ่อโสธร และหลวงพ่อวัดบ้านแหลม โดยหลวงพ่อโตได้ลอยน้ำมาหยุดที่ปากคลองสำโรง ชาวบ้านจึงด้วยกันชักรั้ง อัญเชิญนิมนต์ให้ขึ้นมากประดิษฐานอยู่ทีวัดบางพลีใหญ่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยตั้งแต่ได้มีการอัญเชิญหลวงพ่อโตให้ประดิษฐานทีวัดบางพลีใหญ่แล้ว ชาวบ้านยังนิมนต์หลวงพ่อขึ้นเรือ แล้วแล่นเรือไปตามน้ำเพื่อให้ชาวบ้านได้นมัสการ ด้วยการเด็ดดอกบัวริมน้ำถวาย แต่ด้วยเรืออยู่ไกลจากตลิ่งจึงไม่สามารถยื่นมือไปวางดอกไม้ได้ จึงใช้วิธีการยืนดอกไม้เบาๆขึ้นไปบนเรือแทน      ส่วนประเพณีการรับบัวนั้น เนืองจากสมัยก่อนอำเภอบางพลี มีแหล่งน้ำเยอะ มีดอกบัวขึ้นเยอะมากในช่วงหน้าฝน ชาวบ้านจึงนิยมเก็บดอกบัวไปถวายพระ มีความเชื่อกันว่า ก่อนหน้านี้มีกลุ่มคน 3 กลุ่มอาศัยอยู่ด้วยกันที่บางพลี  แต่มาทั้งสามกล

อ่านต่อ »