Tag: ประวัติวัดไทรใหญ่

ประวัติวัดไทรใหญ่ที่คุณอาจไม่เคยรู้ 

         จังหวัดนนทบุรี มีวัดมากมาย และวัดไทรไหญ่ก็เป็นหนึ่งวัดที่น่าสนใจ น่าศึกษาประวัติความเป็นมาของวัด วัดนี้สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดอยู่ถนนไทรน้อย –ต้นเชือก อยู่ริมคลองพิมลราชทางด้านทิศเหนือ และคลองทวีวัฒนาทางทิศตะวันตกของวัด ซึ่งภายในวัดจะมีอุโบสถทรงไทย มีช่อฟ้าใบระกา ภายในผนังมีจิตกรรมเรื่องพระเจ้าสิบชาติ           วัดไทรใหญ่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  วัดนี้รับการบริจาคที่ดินมาจาก  นางเง็ก แสงประภา โดยมีการบริจาคสำหรับสร้างวัด 20 ไร่ และยังบริจาคให้เป็นที่ของพระสงฆ์อีก 72 รารางวา และยังมีผู้ร่วมบริการเพิ่มอีก 15 ไร่ 96 ตารางวา ซึ่งผู้บริจาคชื่อ นางผัน คำจงจิต  แต่เดิมวัดไทรใหญ่มีชื่อเรียกว่า วัดมหานิโครธาราม ซึ่งความหมายคือ ไทรต้นใหญ่ แต่เนื่องจากชื่อวัดยาวไป ชาวบ้านเรียกไม่ถนัดปาก จึงเปลี่ยนมาเรียกใหม่เป็นวัดไทรใหญ่ วัดไทรใหญ่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ได้ทำพิธีผูกพัทธสีมา เรียบร้อยแล้ว             ที่วัดไทรใหญ่จะมีพระประธานในอุโบสถ ปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์  ชาวบ้านเรียกท่านว่าหลวงพ่อทองคำ ซึ่งม

อ่านต่อ »