Tag: บาคาร่า w88

เที่ยวนครวัดที่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 

           ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชาจะมีเมืองหลวงที่ชื่อว่าเมืองเสียมเรียบ  ซึ่งสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของคนกัมพูชาและชาวต่างชาติเลยทีเดียวเพราะที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังไปทั่วโลกนั่นก็คือนครวัดนั่นเอง  ที่นี่จะมีการเตรียมรีสอร์ทเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเพื่อชื่นชมศิลปะวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชา  และที่เมืองเสียมเรียบแห่งนี้นั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระนครหรือเป็นประตูแห่งดินแดนแองกอร์          สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเสียมเรียบนี้ ที่เด่นเด่น และดึงดูดนักทอ่งเที่ยวได้มากที่สุดก็คือ นครวัด ซึ่งที่นี่ คนกัมพูชาเชื่อกันว่าเป็นที่สิ่งสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของเหล่าบรรดาเทวดา ทั้งหลาย นอกจากนี้ที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่สำหรับฝังศพของบรรดาเชื้อพระวงศ์ของเจ้าเมืองกัมพูชา และยังมีการสร้างเทวรูปที่คนกัมพูชานับถือ          พื้นที่บริเวณโดยรอบโลกนครวัดนั้นการสร้างคูน้ำล้อมรอบเอาไว้อยู่ด้านนอกของกำแพงโดยคูน้ำที่มีการสร้างเอาไว้นั้นมีความยาวเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถวัดความยาวของคูน้ำได้ 3.6  กิโลเมตรเลยทีเดียว  สำหรับสถาปัตยกรรมของนครว

อ่านต่อ »