สถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นโบสถ์ที่สวยงามติดอันดับโลก

สถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นโบสถ์ที่สวยงามติดอันดับโลก

โบสถ์ที่สวยงามติดอันดับโลก St. Pet’s Basilica    ที่นี่นั้นเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกศูนย์กลางของนิกายโรมันคาทอลิกที่พำนักขององค์พระสันตะปาปาเดิมนั้นเป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 4 เป็นรูปแบบบาซิลิกาต่อมาสภาพทรุดโทรมลงเป็นอย่างมากจึงได้มีการตัดสินใจสร้างมหาวิหารขึ้นมาใหม่ในแบบเรเนซองเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.  1626 ด้วยความใหญ่โตและวิจิตรบรรจง ถึงต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง 120ปี

          ทัศนียภาพอันสวยงามจากจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์และการตกแต่งภายในที่วิจิตรบรรจงเป็นจุดเด่นที่แท้จริงของมหาวิหารกล่าวกันว่าเป็นสถานที่ฝังศพของนักบุญเปโตรที่เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกและอัครสาวกที่โปรดปรานของพระคริสต์จึงได้กลายเป็นสถานที่แสวงบุญสำหรับชาวคาทอลิกผู้เคร่งศาสนา 

    Mont Saint -Michel  ประเทศ ฝรั่งเศส   ที่นี่ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันตกของฝรั่งเศสในแคว้นนอร์มังดีสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ตอนแรกสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์และมาปรับเป็นแบบโกธิคในช่วงกลางศตวรรษที่ 15 การสร้างวิหารนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากต้องขนหินมาจากพื้นที่ใกล้เคียงจะข้ามไปเกาะก็ต้องรอน้ำลดได้

        ในปัจจุบันมีถนนเชื่อมไปยังเกาะแล้วมีความสวยงามราวปราสาทในฝันก็ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลจนถูกยกให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกตะวันตกนอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์จึงทำให้ในปี ค.ศ.  1979 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมโดยองค์การยูเนสโก 

     St. Stephen ‘s Basilica  ประเทศ ฮังการีเริ่มก่อสร้างในปี 1850 ระยะเวลาในการก่อสร้างรวมกว่า 50 ปี โดยมีการตั้งตามชื่อของกษัตริย์องค์แรกแห่งฮังการี สตีเฟ่นที่ 1 ตัวอาคารถูกออกแบบในสไตล์ที่ผสมผสานกันระหว่าง Neo Classic และ Neo เรเนซองให้ความรู้สึกถึงอำนาจและการมีอยู่จริงในขณะที่ภายในมีรูปปฏิมากรรมกับภาพวาดของนักบุญ สตีเฟ่นที่อยู่ใกล้กับหน้าต่างกระจกสีของโบสถ์มีแท่นพิธีหลัก

        ซึ่งเป็นที่ตั้งของประติมากรรมของนักบุญสตีเฟ่นและด้านบนมีอัครเทวดาคาเบรียลถือมงกุฎประดิษฐานอยู่ใจกลางของวิหารรายล้อมด้วยภาพแกะสลักอันอ่อนช้อยสวยงามอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในวิหารนี้ก็คือพระหัตถ์ขวาที่ไม่เน่าเปื่อยของสตีเฟ่นที่ 1 ที่ถูกจัดวาง ถูกจัดวางในตู้กระจกตกแต่งไว้อย่างสมพระเกียรติ 

      สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวแนวโบสถ์นั้นมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดโดยเฉพาะในแถบยุโรปนั้นจะมีโบสถ์ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากซึ่งจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมความงดงามด้านภายใน  นอกจากนี้บทที่เป็นของศาสนาพุทธเองก็มีความงดงามได้แตกต่างจากโบสถ์ของศาสนาคริสต์เช่นเดียวกัน

 

สนับสนุนโดย.    สล็อต ufabet เว็บตรง