เดินทางไปไหว้พระที่ วัดใหญ่ทักขิณาราม  จังหวัดนครนายก 

เดินทางไปไหว้พระที่ วัดใหญ่ทักขิณาราม  จังหวัดนครนายก 

         วัดใหญ่ทักขิณาราม  ตรงบริเวณริมแม่น้ำนครนายกซึ่งเป็นสถานที่ที่ร่มเย็นเนื่องจากว่าอากาศนั้นได้มีการพัดเอาความเย็นจากกระแสน้ำขึ้นมาบนบกที่ตำบลบ้านใหญ่ได้มีวัดเก่าแก่วัดหนึ่งซึ่งวัดแห่งนี้นั้นว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยกรุงธนบุรีแล้วโดยวัดแห่งนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าวัดใหญ่ทักขิณารามแต่โดยส่วนตัวแล้วชาวบ้านมักจะพากันเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดไหนเรานั่นเอง

           ที่วัดใหญ่เราแห่งนี้เป็นวัดที่มีความสงบและมีความร่มรื่นเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ยังมีศิลปะการก่อสร้างโบสถ์และอุโบสถต่างๆที่มีความสวยงามและแปลกตาเพราะเป็นการนำเอาศิลปะทางฝั่งประเทศยุโรปมาผสมผสานกับศิลปะทางฝั่งของประเทศลาวแล้วมาสร้างเป็นโบสถ์ซึ่งค่อนข้างที่จะลงตัวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโบสถ์แห่งนี้มีความเก่าแก่เนื่องจากว่ามีอายุมาหลายร้อยปีแล้วโดยที่วัดใหญ่ทักขิณารามแห่งนี้นั้นว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นมาจากชนชาวลาวที่อพยพมาอยู่ในไทย

          หลังจากที่คนลาวนั้นหนีสงครามกลางเมืองที่มีการช่วงชิงกันระหว่างหลวงพระบางกับเวียงจันทน์นั่นเอง  ดังนั้นเมื่อคนเราหนีสงครามมาจึงได้มาอาศัยอยู่ที่ตำบลบ้านใหญ่แห่งนี้และจึงช่วยกันสร้างวัดนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวลาวนั่นเองดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าที่วัดแห่งนี้จะมีศิลปะของเราผสมผสานอยู่ด้วย

           สำหรับศิลปะที่เรายังคงเห็นอยู่และยังเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ได้

ก็คือตรงบริเวณซุ้มประตูโค้งรวมถึงตรงบริเวณทวารบาลจะเห็นได้ว่าลักษณะของการออกแบบนั้นมีลักษณะสวยงามแปลกตาออกแนวไปเป็นของศิลปกรรมด้านประเทศทางตะวันตก    สำหรับวัดใหญ่ทักขิณารามแห่งนี้นั้นว่ากันว่ามีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงประมาณปีพ.ศ 2323   ซึ่งถ้านับจำนวนปีแล้วก็นับได้ว่าวัดแห่งนี้นั้นสร้างมาเกินกว่า 200 ปีแล้วนั่นเอง

           ถ้าหากนักท่องเที่ยวคนไหนอยากจะมาเที่ยววัดแลกในจังหวัดนครนายกแล้วแล้วก็ให้เดินทางมาที่วัดใหญ่ทักขิณารามแห่งนี้ได้เลยโดยที่นี่นั้นจะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่ 08:00 น เป็นต้นไปและจะปิดให้บริการนักท่องเที่ยวช่วงเวลาประมาณ 16:30 น เนื่องจากว่าหลังจากนี้ค่าส่งก็จะมีการประกอบกิจทางสงฆ์สวดมนต์เย็นดังนั้นจึงไม่สะดวกให้ประชาชนเข้าไปรบกวน 

     อย่างไรก็ตามถ้าหากนักท่องเที่ยวสนใจที่จะมาเที่ยว ที่วัดใหญ่ทักขิณารามแห่งนี้เราแล้วก็เมื่อคุณเที่ยวทำบุญภายในบริเวณวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณสามารถเพลิดเพลินกับความสวยงามบริเวณรอบๆวัดนอกจากนี้ยังสามารถแวะกินก๋วยเตี๋ยวริมแม่น้ำที่รสชาติอร่อยมากเลยทีเดียว

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  บาคาร่า sa