การเดินทางสู่โตเกียว

การเดินทางสู่โตเกียว

1. JR Kanto Area Pass 

เป็นพาสของบริษัท JR ที่ให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรนี้สามารถเดินทางด้วยรถไฟประเภทต่างๆของบริษัท JR รวมถึงรถไฟชินคันเซ็นแล้วรถไฟของบริษัทอื่นๆทั้ง Tokyo Monorail , Fujikyu Railway , Joshin Railway ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในเขตคันโตแทบทั้งหมด 

สถานที่ซื้อพาสเราสามารถซื้อได้ที่ JR East Travel Service Center ทั้งที่สถานีรถไฟที่สนามบินหลังสถานีรถไฟใหญ่อื่นๆ หรือสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆได้ที่ www.jreast.co.jp/e/kantoareapass/

2.พาสที่เกี่ยวข้องกับคันโต

2.1 แบบที่หาซื้อได้ทั่วไปตามสถานีรถไฟ Tokyo metro หรือ Toei subway ซื้อจะเอาเครื่องขายตั๋ว

2.2แบบที่หาซื้อได้เฉพาะที่สนามบินนาริตะหรือฮาเนดะเท่านั้นซื้อได้เฉพาะชาวต่างชาติและจะต้องแสดงพาสปอร์ตตอนซื้อ

3.ที่เกี่ยวข้องกับเมืองอื่นๆ

3.1 Hakone Freepasa เหมาะกับผู้ที่ต้องการเที่ยวเฉพาะภายในฮาโกเนะ พาสนี้จะแบ่งการใช้งานเป็นสองส่วนคือ

ส่วนที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวคือเมื่อซื้อตั๋วแบบที่ขึ้นจากสถานีชินจุกุโตเกียวจะมีตั๋วรถไฟไปกลับ Shinjuku (Tokyo)-Odawara โดยใช้ได้กับรถไฟทุกประเภทยกเว้น Romance Car ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 870 เยน แต่หากซื้อตั๋วแบบที่ขึ้นจากสถานี Odawara จะไม่มีส่วนนี้

ส่วนที่ใช้ได้ไม่จำกัดครั้งคือการเดินทางภายในมากกว่านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น

Hakone Tozan Train, Hakone Tozan Bus, Hakone Tozan Cablecar,

Hakone Sightseeing Cruise, Tozan Cablecar, Hakone Ropeway

3.2 Fuju Hakone Pass เหมาะกับผู้ที่ต้องการเที่ยวภายในห้องกูนิและคาวะงุชิโกะ ข้อมูลเกี่ยวกับพาสนี้แบ่งการใช้งานออกเป็นสองส่วน ส่วนที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว

1.รถไฟ Odakyu Railways เดินทางระหว่างสถานี Shijuku (Tokyo)-Odawara (Romance Car เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

2.รถบัส Chuo Highway Bus ระหว่างสถานี Kawaguchiko-Shinjuku Highway bus terminal เราต้องเลือกว่าจะเดินทางไปที่ไหนก่อนระหว่างฮาโกเนะกับคะว่ะงุชิโกะ หากขาไปเราเลือกออกจากชินจุกุไปฮาโกเนะก่อนด้วยรถไฟขากลับต้องกลับทางคะวะงุชิโกะด้วยรถบัสหรือสลับกันโดยเราจะต้องจองรอบเวลาของรถบัตรที่จะขึ้นไปหรือกลับตั้งแต่ตอนซื้อ Pass ที่ Odakyu Sightseeing service 

 

สนับสนุนโดย  เปิดบัญชีคาสิโนขั้นต่ำ100